رضایت کوکی اتحادیه اروپا

برای استفاده از این وب‌سایت، از کوکی‌ها استفاده می‌کنیم و برخی از داده‌ها را جمع‌آوری می‌کنیم. برای تطابق با GDPR اتحادیه اروپا، ما به شما این امکان را می دهیم که انتخاب کنید آیا به ما اجازه استفاده از کوکی های خاص و جمع آوری برخی از داده ها را می دهید.

اطلاعات ضروری

داده های ضروری برای اجرای سایتی که از نظر فنی از آن بازدید می کنید. شما نمی توانید آنها را غیرفعال کنید.

- کوکی جلسه: PHP از یک کوکی برای شناسایی جلسات کاربر استفاده می کند. بدون این کوکی، وب‌سایت کار نمی‌کند.

- کوکی XSRF-Token: لاراول به‌طور خودکار یک «توکن» CSRF برای هر جلسه کاربر فعال که توسط برنامه مدیریت می‌شود تولید می‌کند. این نشانه برای تأیید اینکه کاربر احراز هویت شده کسی است که واقعاً درخواست‌ها را به برنامه می‌دهد استفاده می‌شود.

لطفا برای هر گونه درخواست با ما تماس بگیرید